AKAZE

V3.0.0
In [2]:
# -*- coding: utf-8 -*-
import cv2

#Ipythonで表示用の設定
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

#画像読込
in_img = cv2.imread("lena.jpg")

# AKAZE検出器の生成
akaze = cv2.AKAZE_create()                

# 特徴点の検出
kp = akaze.detect(in_img,None)            

# 特徴量の計算と記述
kp, des = akaze.compute(in_img, kp)

# 特徴点の描画
#out_img = cv2.drawKeypoints(in_img,kp,None)
out_img = cv2.drawKeypoints(in_img,kp,None,(0,0,255),4) 

#OpenCVがBGRなのでRGBに変換
disp_in_img = cv2.cvtColor(in_img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
disp_out_img = cv2.cvtColor(out_img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

#画像表示
plt.figure(figsize=(16,8))
plt.subplot(121)
plt.imshow(disp_in_img)
plt.subplot(122)
plt.imshow(disp_out_img)
Out[2]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x605e1b0>
In []:
 
inserted by FC2 system